Ưu Hóa Hệ Thống Server

Quý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống nhằm cải thiện chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành ưu hóa tất cả máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian: Từ 04:00 đến 04:30 ngày 11/01/2017.
  • Phạm vi: Tất cả server Ngọa Long.

Trong thời gian trên, mọi hoạt động đăng nhập - nạp thẻ sẽ tạm thời không thực hiện được Mong quý Thành Chủ thông cảm.

Kính báo,