Ưu Hóa Hệ Thống - Máy Chủ Thạch Đao (1211)

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số cụm máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian ưu hóa hệ thống:Ngày 09/07/2019.
  • Phạm vi: Máy chủ Thạch Đao (1211) của Ngọa Long.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian ưu hóa quý Thành Chủ có thể đăng nhập được vào game bình thường.
  • Trong thời gian diễn ra ưu hóa, quý Thành Chủ sẽ bị reset một số tính năng liên server như sau: Ải Hổ Lao,Trục Lộc, Đoạt Thành Chiến, Chiến Trường Cổ, Chat liên server, Võ Khôi Tháp.

Lưu ý: Thời gian ưu hóa sẽ diễn ra trong quá trình mà Thành Chủ đang online.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Trân trọng kính báo,