Tuyển Dụng CTV Ngọa Long

Vị trí tuyển chọn

  • CTV Ngọa Long Web (Hỗ trợ Fanpage và Forum Ngọa Long Web).

Điều Kiện

  • Am hiểu game Ngọa Long web.
  • Nhiệt tình, chăm chỉ online 5 tiếng/ 1 ngày (yêu cầu online trong khoảng 9:00 --> 19:00).
  • Trả lời, hướng dẫn, thống kê các nội dung ingame.
  • Ưu tiên ứng viên tại HCM.
  • Lương trả Vàng ingame.

Cách thức ứng tuyển

  • Thời gian tuyển dụng: từ nay đến khi tuyển đủ CTV.
  • Tìm hiểu thêm tại đây.