Tưng Bừng Tháng 07

Để chào mừng Phiên Bản Mới sắp cập nhật trong tháng 7, BĐH Ngọa Long xin gửi đến Quý Thành Chủ hai hoạt động nhận thưởng sau:

Chào Tháng 7

Điều kiện tham gia
  • Những tài khoản chuyển đổi ít nhất 200 ZingXu thành Vàng trong ngày 30/06/2015.
  • Khi tiến hành chuyển đổi ZingXu, tài khoản của các Thành Chủ sẽ được xếp theo thứ tự tính theo thời gian chuyển đổi Zing Xu (hệ thống sẽ tự động ghi nhận số thứ tự này).
  • Những tài khoản có số thứ tự như bảng dưới sẽ nhận được thưởng.
  • Thời gian: Từ 0h00 đến 23h59' ngày 30/06/2015.
Số Thứ Tự Chuyển Đổi ZingXuPhần thưởng
VàngBánh BaoRượuThịt
1 2.015 107 107 107
15 2.015 107 107 107
17 2.015 107 107 107
20 2.015 107 107 107
1007 2.015 1.007 1.007 1.007
2015 2.015 1.007 1.007 1.007

Chào mừng phiên bản mới

Điều kiện tham gia
  • Những tài khoản chuyển đổi ZingXu thành Vàng nhiều nhất trong ngày 30/06/2015.
TopPhần thưởng
VàngBạcRượuThịt
1 1.070 10.072.015 107 107
2 1.070 10.072.015 107 107
3 1.070 10.072.015 107 107

Phần thưởng sẽ được trao cho Quý Thành Chủ trực tiếp vào tài khoản trong 2 ngày 01 - 02/07.

Danh sách các Thành Chủ nhận thưởng sẽ được công bố tại Trang Chủ.

Bổn Trang kính bút,