Tuần này không khai mở máy chủ mới

Quý thành chủ kính mến,

Ở tuần này, Ngọa Long sẽ tung ra phiên bản mới chỉ trong nay mai! Chính vì để chuẩn bị tốt cho sự kiện này, bổn trang sẽ không tiến hành khai mở máy chủ mới.

Kính mong các thành chủ tiếp tục ủng hộ Ngọa Long tại các máy chủ đang có và chuẩn bị trải nghiệm các tính năng trong phiên bản mới!

Bên cạnh đó, ngay lúc này, khi vào trang đăng nhập Ngọa Long, quý thành chủ có thể nhìn thấy giao diện mới rất đẹp mắt mà chúng tôi đã thay đổi để đi theo chuỗi sự kiện cập nhật phiên bản mới. Kính mong các thành chủ cùng thưởng thức!

Bổn trang kính báo!