Tuần lễ Tết: tăng 25% tiền, chiến công, tốc độ

Quý thành chủ kính mến,

Không khí Tết Nhâm thìn đã tràn về khắp nơi trên tam quốc Ngọa Long. Hòa vào niềm vui rộn ràng đó, bổn trang sẽ đem đến cho các quý thành chủ thêm một sự kiện thú vị.

Thời gian

Bắt đầu từ 4h00 23/01 đến ngày 30/01/2012.

Cách thức

Khi vào game, quý thành chủ nhấp vào nút Quà ngày lễ.

Hệ thống sẽ thông báo hoạt động Tết Nhâm Thìn.

Trong 1 tuần lễ, các hoạt động của quý thành chủ sẽ nhận được tiền thưởng nhiều hơn bình thường 25%.

  • Hoạt động trưng thu: tăng 25% lợi ích.
  • Chinh chiến: tăng 25% Chiến công.
  • Huấn luyện Võ tướng: tăng 25% tốc độ.

Chú ý: Ngoài ra, khi quý thành chủ Trưng thu, dùng Xưởng và đi tấn công NPC trong Phó bản đều được tăng 1 điểm. Mỗi 10 điểm sẽ nhận được quà ngẫu nhiên như Chiến công, Hồn tướng, Bạc và Quân lệnh.