Tuần cuối cùng tham gia Quân Sư Rồng

Quý thành chủ kính mến,

Hiện tại đã là tuần cuối cùng của chương trình Quân Sư Rồng. Bổn trang xin được thông báo thời gian của tuần cuối cùng này sẽ kéo dài tới 15 giờ ngày 12/11/2012!

Quy tắc như sau:

  • Thời gian gửi bài dự thi trong tuần cuối cùng sẽ kết thúc vào 15 giờ chiều thứ Hai ngày 12/11/2012.
  • Những bài tham gia Kỳ ThưMật Tịch được gửi sau 15 giờ ngày 12/11/2012 sẽ bị loại.
  • Thời gian bình chọn cho các bài viết của tuần 4 sẽ được đóng lại vào lúc 23h59 phút ngày 12/11/2012.

Như vậy, các thành chủ vẫn còn thời gian để bình chọn cho bài viết mà mình yêu thích! Kết quả sẽ được công bố vào thứ Ba, 13/11/2012!

Bổn trang kính báo!