Trao thưởng Top 10 Sức chiến đấu tại Uy Long

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin thông báo danh sách Top 10 Sức chiến đấu tại máy chủ Uy Long sau 2 tuần khai mở máy chủ.

  • Kết quả lấy vào lúc 10 giờ ngày 1/2/2013.
  • Thời gian trao thưởng: 14:00 - 15:00 chiều ngày 1/2/2013. Phần thưởng được gửi thẳng vào nhân vật của các thành chủ.
Hạng Nhân vật Nước Lực chiến
1 Sima Yi Ngụy 11032
2 JP Ngụy 10110
3 NgoKyLong Ngụy 8922
4 ๖ۣTuấnMinh™ Thục 8217
5 AdamLevine Ngụy 7843
6 vogiantac Ngụy 7702
7 DennisCBR Ngụy 7639
8 BerNe Ngụy 7575
9 Mr_Hau Thục 7519
10 HắcCuồngLong Thục 7450

Phần thưởng bao gồm:

Hạng Bạc CC Rượu Thịt Bánh bao Ngọc cam Ngọc tím Hồn tướng
Hạng 1 20,000,000 1,000,000 150 500 1,000 500  30,000 
Hạng 2 15,000,000 800,000 120 400 300  20,000 
Hạng 3 10,000,000 500,000 100 300 150  400  10,000 
Hạng 4-10 5,000,000 300,000 60 200 300 

Bổn trang kính báo!