Trao thưởng Top 10 Sức chiến đấu tại Tuấn Long

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin thông báo danh sách Top 10 Sức chiến đấu tại máy chủ Tuấn Long sau 2 tuần khai mở máy chủ.

  • Kết quả lấy vào lúc 10 giờ ngày 08/2/2013.
  • Thời gian trao thưởng: 14:00 - 15:00 chiều ngày 08/2/2013. Phần thưởng được gửi thẳng vào nhân vật của các thành chủ.
Hạng Nhân vật Nước Lực chiến
1 Beelzebub Ngụy 8714
2 ôô_ßü_ôô Ngụy 8370
3 ZinKhờ Thục 7596
4 Cai Thau Thục 6917
5 GiangDLK Thục 6686
6 Gia Cát Lượng Ngụy 6599
7 IntroDiffEquat Ngụy 6584
8 HrKenLeader Ngô 6570
9 JokerRule Thục 6492
10 ĐÍT LÉP Ngụy 6372

Phần thưởng bao gồm:

Hạng Bạc CC Rượu Thịt Bánh bao Ngọc cam Ngọc tím Hồn tướng
Hạng 1 20,000,000 1,000,000 150 500 1,000 500  30,000 
Hạng 2 15,000,000 800,000 120 400 300  20,000 
Hạng 3 10,000,000 500,000 100 300 150  400  10,000 
Hạng 4-10 5,000,000 300,000 60 200 300 

Bổn trang kính báo!