Trao thưởng Top 10 Sức chiến đấu tại Song Long

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin thông báo danh sách Top 10 Sức chiến đấu tại máy chủ Song Long sau 2 tuần khai mở máy chủ.

  • Kết quả lấy vào lúc 10 giờ ngày 22/3/2013.
  • Thời gian trao thưởng: 14:00 - 15:00 chiều ngày 22/3/2013. Phần thưởng được gửi thẳng vào nhân vật của các thành chủ.
Hạng Nhân vật Nước Lực chiến
1 DKelsch Ngụy 9790
2 lalabaylen Thục 8813
3 EMPIRESX Ngụy 8229
4 Vương Ngữ Yên Thục 8117
5 xkennyx Ngụy 7864
6 MR_THANHCHUNG Thục 7415
7 A_Lo_Ha Ngô 7397
8 ™_ Lee_™ Thục 7393
9 Tom Ngụy 7389
10 VinVin Ngô 7171

Phần thưởng bao gồm:

Hạng Bạc CC Rượu Thịt Bánh bao Ngọc cam Ngọc tím Hồn tướng
Hạng 1 20,000,000 1,000,000 150 500 1,000 500  30,000 
Hạng 2 15,000,000 800,000 120 400 300  20,000 
Hạng 3 10,000,000 500,000 100 300 150  400  10,000 
Hạng 4-10 5,000,000 300,000 60 200 300 

Bổn trang kính báo!