Trao thưởng Top 10 Sức chiến đấu tại Phát Long

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin thông báo danh sách Top 10 Sức chiến đấu tại máy chủ Phát Long sau 2 tuần khai mở máy chủ.

  • Kết quả lấy vào lúc 10 giờ ngày 15/03/2013.
  • Thời gian trao thưởng: 16h00 ngày 15/03/2013. Phần thưởng đã được gửi thẳng vào nhân vật của các thành chủ.
Hạng Nhân vật Nước Lực chiến
1 TarzaÑ® Ngụy 11207
2 Thiên_Hạ Ngụy 9794
3 AKAY 1981 Thục 9540
4 Lao_Hac Thục 8690
5 CSM_MC Phú Quý Ngụy 8513
6 NguyễnDuyNhất Ngô 8415
7 CrazyAtula Ngụy 8385
8 CSM_Tartarus Ngụy 8373
9 Hùng Sơn Thục 8367
10 HanBang Ngụy 8197

Phần thưởng bao gồm:

Hạng Bạc CC Rượu Thịt Bánh bao Ngọc cam Ngọc tím Hồn tướng
1 20,000,000 1,000,000 150 500 1,000 500  30,000 
2 15,000,000 800,000 120 400 300  20,000 
3 10,000,000 500,000 100 300 150  400  10,000 
4-10 5,000,000 300,000 60 200 300 

Bổn trang kính báo!