Trao thưởng Top 10 Sức chiến đấu tại Nam Long

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin thông báo danh sách Top 10 Sức chiến đấu tại máy chủ Nam Long sau 2 tuần khai mở máy chủ.

  • Kết quả lấy vào lúc 10 giờ ngày 18/2/2013. (Vì lý do nghỉ lễ nên số liệu được lấy trễ hơn so với dự kiến, mong các thành chủ thứ lỗi cho bất tiện trên).
  • Thời gian trao thưởng: 12:00 trưa nay ngày 19/2/2013. Phần thưởng đã được gửi thẳng vào nhân vật của các thành chủ.
Hạng Nhân vật Nước Lực chiến
1 Nhật Thanh Thục 11303
2 ™ToniToan™ Ngụy 9385
3 TiêuDao Ngô 9254
4 Thiếu1Chân Ngụy 9184
5 Lão Sầu Ngô 8076
6 Băng Vân Ngô 7986
7 zZThe SunZz Ngụy 7954
8 Gin_Omo Ngô 7943
9 BooSu Ngụy 7650
10 Chỉ Thế Thôi Ngô 7631

Phần thưởng bao gồm:

Hạng Bạc CC Rượu Thịt Bánh bao Ngọc cam Ngọc tím Hồn tướng
Hạng 1 20,000,000 1,000,000 150 500 1,000 500  30,000 
Hạng 2 15,000,000 800,000 120 400 300  20,000 
Hạng 3 10,000,000 500,000 100 300 150  400  10,000 
Hạng 4-10 5,000,000 300,000 60 200 300 

Bổn trang kính báo!