Trao thưởng Event Download Miniclinet

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

BĐH Ngọa Long đã tiến hành trao quà cho các Thành Chủ tham gia sự kiện Download Mini Client. Phần thưởng Bạc, Chiến Công và Rượu được trao trực tiếp vào tài khoản của Thành Chủ.

Danh sách các Thành Chủ nhận hỗ trợ xem tại đây.

Một số Thành Chủ thuộc các server liên thông hôm nay, hệ thống không thể trao thưởng, nên phần thưởng sẽ được trao vào ngày mai 16/09/2015.

Chúc quý Thành Chủ có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị cùng Ngọa Long.

Kính báo,