Trao thưởng các sự kiện khai mở máy chủ

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang đã tiến hành trao thưởng cho các thành chủ được vinh danh trong các sự kiện chào mừng khai mở các máy chủ Trường Long, Hưng LongKiếm Long. Phần thưởng đã được gửi vào email đăng kí tài khoản của các thành chủ.

Phần thưởng Thập đại Uy Danh bao gồm:

Hạng Phần thưởng
VàngBạc
15.0003.000.000
24.0002.700.000
33.5002.400.000
43.0002.100.000
52.5001.800.000
62.0001.500.000
71.5001.200.000
81.5001.000.000
91.5001.000.000
101.5001.000.000

Phần thưởng Lôi Đài đại chiến:

Thứ tự Phần thưởng
Vàng Bạc
1 3.000 5.000.000
2 2.500 4.000.000
3 2.000 3.000.000
4 1.500 2.500.000
5 1.000 2.000.000

Phần thưởng Bách thú chiến đồ đao:

Thứ tự Phần thưởng
Vàng Bạc
1 3.000 4.000.000
2 2.000 3.500.000
3 1.500 3.000.000
4 1.000 2.000.000
5 1.000 2.000.000
6 1.000 2.000.000
7 1.000 2.000.000
8 1.000 2.000.000
9 1.000 2.000.000
10 1.000 2.000.000

Nếu thành chủ nào vẫn chưa nhận được phần thưởng, vui lòng liên hệ trung tâm hỗ trợ của bổn trang theo số điện thoại 1900 561 558.