Trải nghiệm tính năng VIP

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long bổn trang sẽ gửi đến quý thành chủ một món quà cực kỳ ý nghĩa và hấp dẫn trong đợt cập nhật mới nhất vào ngày 30/03.

Với bất kỳ tài khoản nào đăng ký mới từ ngày 30/03/2012 sẽ ngay lập tức được cấp chức năng VIP1.

Khi trở thành VIP1, quý thành chủ có được nhiều ưu đãi sau:

  • Xây dưng tối đa 4 kiến trúc.
  • Huấn luyện tối đa 7 vị trí.
  • Thời gian huấn luyện được 24 giờ.
  • Mua tối đa 8 quân lệnh.
  • Riêng việc trả lại 5 vàng: quý thành chủ sẽ không được nhận 5 vàng trả lại của VIP1, tuy nhiên nếu nạp tiền, số vàng vẫn sẽ được trả lại như bình thường.

Lưu ý:

- Sau 3 ngày cập nhật, từ 30/03 - hết ngày 01/04/2012, quý thành chủ nạp tiền thì tính năng VIP được giữ lại bình thường. Nếu quý thành chủ không nạp tiền, VIP1 sẽ trở về VIP0.