Top 10 sức chiến đấu tại Bàng Long

Quý thành chủ kính mến,

Ở bài viết này, bổn trang xin được vinh danh 10 thành chủ có sức tấn công cao nhất tại cụm máy chủ Bàng Long ra mắt từ ngày 26/10/2012.

Chỉ sau hơn 2 tuần tham gia máy chủ mới, các thành chủ này đã có sức tấn công vượt trội hơn hẳn các thành chủ khác.

Thành chủ Sức tấn công Quốc gia
công tử MTH 6790 Ngô
Kim Long 6743 Thục
Gia Cát Lượng 6597 Thục
THÙY_DUNG94 6594 Ngô
ThànhTạiGiangSơ 6492 Thục
Raian 5927 Thục
™Việt Vương™ 5894 Ngụy
TMΦΦΦTuyet 5871 Ngô
MaiThảo 5722 Thục
HồngAGiám 5656 Thục

Kính chúc các thành chủ luôn phát huy uy lực đỉnh cao của mình!

Bổn trang kính báo!