Tổng hợp Hán vị quần hùng

Quý thành chủ kính mến,

Phiên bản Hán vị quần hùng sẽ chính thức ra mắt vào tuần này! Không để quý thành chủ phải chờ đợi lâu hơn, bổn trang xin được cung cấp những thông tin nóng hổi nhất như sau.

Phó bản

  • Ngọa Long tiếp tục mở thêm 2 phó bản mới là Hán vị quần hùng - thế lực Hà Tiến và Hán vị quần hùng - thế lực Đinh Nguyên. Vượt qua 2 phó bản này, quý thành chủ mới có thể tăng được lên cấp 150.
  • Giảm độ khó của các phó bản cũ. Nhờ vậy, quý thành chủ dễ dàng vượt phó bản, nâng cấp thành chính và dời thành đến vị trí cao cấp hơn.

Quốc chiến

Khi thành chủ hoàn thành các Nhiệm vụ Quốc Chiến có thể nhận được Tranh Long Ngọc.

  • Điệp Huyết Chiến: Thống lĩnh binh tấn công quân địch 20 lần.
  • Cổ Nhược Kim: Thành trì kiên cố là một lợi thế, sửa Thành trì sẽ tăng điểm phòng thủ.
  • Ám Độ Thương: Đại quân bí mật trà trộn vào thành địch, tập kích bất ngờ, phá thành hai lần.
  • Tình Báo: Đến tiền tiêu quân địch thám thính một tin tình báo chiến trường. Khi hoàn thành một trong các nhiệm vụ trên, quý thành chủ sẽ được nhận thưởng!

Kiến trúc

  • Quý thành chủ có thể nhìn thấy giao diện mới phân định rõ ràng hơn. Các kiến trúc nối tiếp hài hòa và chặt chẽ.

  • Tháp thí luyện: Thêm tướng Lư Thực trong tháp. Sửa dung luyện 1 lần có thể vào Hồn Tinh tăng giới hạn.
  • Đúc: sau khi cấp thành chủ đạt 140, tỷ lệ thành công đúc trang bị dựa vào tăng cấp thành chủ mà tăng lên.

Kỹ năng võ tướng

Trong bản nâng cấp tính năng mới HÁN VỊ QUẦN HÙNG, các võ tướng NPC trong 2 phó bản Hán vị quần hùng sẽ được tăng cường thêm các kỹ năng mới bên cạnh các kỹ năng sẵn có. Bổn trang sẽ liệt kê đầy đủ các kỹ năng mới trong những tin tức mới nhất.

Với đợt cập nhật mới này, bổn trang hy vọng sẽ giúp các thành chủ có được nhiều phút giây thư giãn giải trí thú vị cùng tam quốc Ngọa Long!