Tính năng Thôn Thiên Chiến đã được mở lại

Q
uý thành chủ thân mến!

Sau khi Tính năng Thôn Thiên Chiến được tạm đóng để ưu hóa và hoàn thiện hơn, BĐH đã nhanh chóng xử lý trong thời gian sớm nhất có thể. Ngay từ bây giờ, quý thành chủ có thể trải nghiệm lại tính năng này bình thường. Rất mong quý thành chủ tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến để xây dựng Ngọa Long ngày càng tốt hơn!

Thân chúc quý thành chủ có những giây phút trải nghiệm các tính năng mới cùng Ngọa Long thật thú vị!

Kính báo,