[Tính năng mới] Thẻ Diệu Thạch cho Phó bản Tinh Anh

Q
uý thành chủ thân mến!

Sau khi Phiên bản cập nhật tháng 6 ra mắt người chơi, Phó bản mới Tinh Anh Diệu Thạch đã thu hút được khá nhiều các bậc cao nhân cùng các Võ Tướng hết mình chinh phục. Để tăng thêm phần thú vị, Bổn Trang tiếp tục cập nhật tính năng mua Thẻ Diệu Thạch vào mỗi ngày khi tham gia phó bản.

Thẻ Diệu Thạch

Trong Phó bản Tinh Anh Diệu Thạch, sau khi tấn công thành công Phó bản này, quý thành chủ có thể mua thêm Thẻ Diệu Thạch theo nguyên tắc sau:

  • Mỗi ngày được mua 10 Thẻ, giá thẻ đầu tiên là 50 Vàng + 20 Ngọc cam, số vàng mua thẻ sau đó tích lũy tiến lên là 75, 100, 125, 150 ... (Vàng) và 25, 30, 35, 40 ... (Ngọc cam).
  • Ngoài ra, sau khi tấn công Phó bản Tinh Anh lần đầu (không cần tiêu diệt Boss trong phó bản) sẽ xuất hiện thêm nút Càn Quét, bấm vào sẽ tự động sử dụng số lần tấn công Phó bản Tinh Anh còn lại.

Ví Dụ:

  • Khi đánh phó bản 1 lần, người chơi còn 2 lần tấn công nữa, bấm Càn Quét sẽ tự động tấn công 2 lần còn lại. Nếu đánh được 2 lần mà bấm Càn Quét thì sẽ tự động tấn công 1 lần còn lại.
  • Lần tấn công đầu chưa tiêu diệt Boss, thoát ra bấm Càn Quét thì tự động tấn công 2 lần còn lại và nhận được 2 Thẻ Diệu Thạch, lần tấn công đầu không được vào lại nên không thể nhận thêm Thẻ Diệu Thạch. (Nếu như lần tấn công trước khi bấm Càn Quét mà Quý Thành Chủ chưa tiêu diệt được Boss trong phó bản Tinh Anh thì khi bấm Càn Quét sẽ được xem như hủy bỏ quyền lợi của lần tần công trước đó (tức là không nhận được Thẻ Diệu Thạch).