Tính năng Hảo hữu trong game?

Quý thành chủ kính mến,

Ngọa Long vẫn đang tự hoàn thiện mình mỗi ngày để giúp quý thành chủ luôn thoải mái khi tham gia game.

Hiện tại, Ngọa Long dự định sẽ xây dựng tính năng Hảo hữu trong game, giúp các thành chủ có thể kết bạn hoặc tạo danh sách đen...

Vậy, mời các thành chủ cùng đưa ra ý kiến về vấn đề này bằng cách nhấn vào hình ảnh bên dưới để làm khảo sát.

Bổ sung tính năng Hảo hữu?

Ngọa Long bổn trang sẽ dựa vào kết quả khảo sát để quyết phát triển năng này. Kính mong các thành chủ giúp sức để Ngọa Long có được tiện ích tốt nhất!

Bổn trang kính báo!