Tính năng chống Hải tặc

Quý thành chủ kính mến,

Phiên bản cập nhật Đại Hải Chiến của Ngọa Long đã được các thành chủ trải nghiệm hơn 1 tháng qua. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều thành chủ chưa hiểu rõ cơ chế của hoạt động chống Hải tặc.

Nay, bổn trang xin được nói rõ lại:

  • Tính năng chống Hải tặc diễn ra vào 21h30 hàng ngày cho các thành chủ đạt đẳng cấp 130 trở lên.
  • Tính năng sẽ mở vào năm 190 trong game.
  • Tính năng này được áp dụng cho tất cả các máy chủ của Ngọa Long.

Chúc các thành chủ tham gia chống Hải tặc thành công cùng Ngọa Long!

Bổn trang kính báo!