Tin nóng: Quân Đoàn Chiến liên server!

Quý thành chủ kính mến,

Đã đến thời điểm các thành chủ có thể tranh tài cao thấp cùng nhau mà không còn phải ngầm so sánh sức mạnh dựa trên những con số. Ba Quân Đoàn mạnh nhất Ngọa Long sẽ xuất hiện ở server nào?

Mỗi server sẽ có 3 Quân Đoàn thuộc 3 nước Ngụy Thục Ngô tham chiến. Để biết Quân Đoàn được chọn như thế nào, hãy xem chi tiết ở các tin tiếp theo!


Cuộc chiến liên server

Theo luật thường từ khi game ra mắt, các thành chủ Ngọa Long dù hùng mạnh tới đâu cũng chỉ có thể vẫy vùng xưng bá trong nội bộ server của mình. Thanh thế dù có lớn nhưng cũng không thể khuếch trương ra ngoài bờ cõi. Đây chính là một nỗi bức xúc mà Ngọa Long rất thấu hiểu và mong muốn giải quyết thỏa đáng để các thành chủ có thể thể hiện được bản thân của mình, thể hiện được Quân Đoàn mà mình lãnh đạo.

Chính vì vậy, Ngọa Long đã quyết tâm tạo ra một sự kiện lớn chưa từng có tiền lệ từ trước tới nay: một cuộc chiến liên server dành cho tất cả các Quân Đoàn của Ngọa Long.

Động lực để Ban Điều Hành xây dựng sự kiện vô tiền khoáng hậu này là do Ngọa Long đã bước gần đến thời khắc lịch sử vận hành 1 năm. Trong dịp mừng sinh nhật 1 năm Ngọa Long, Ban Điều Hành sẽ tiến hành một hướng chơi hoàn toàn mới cho game. Hy vọng rằng giải Quân Đoàn Chiến Liên Server sẽ trở thành một sân chơi lớn và hấp dẫn cho các thành chủ tâm huyết với game.

Bổn trang kính báo!