[Tin Hot] Sự kiện Hải Tặc quay trở lại!

Q
uý thành chủ kính mến,

Sự kiện Hải Tặc luôn mang lại cho các thành chủ những cơ hội sở hữu các vật phẩm quý, chính vì vậy, từ 04h00 ngày 26/06/2013 đến 04h00 ngày 29/06/2013, các thành chủ có thể thoải mái tận hưởng những điều thú vị từ sự kiện này mang lại!

Hải Tặc Xâm Nhập

Hải Tặc Xâm Nhập là một phó bản phụ, khi tấn công phó bản này, các thành chủ sẽ có cơ hội nhận được rương báu với các vật phẩm thưởng hấp dẫn như Tử Long Ngọc, Tranh Long Ngọc, Hồn Tinh...

Thời gian xuất hiện của sự kiện Hải Tặc Xâm Nhập: 04h00 ngày 26/06/2012 đến 04h00 ngày 29/06/2012.

Thương Nhân Hải Tặc

Thương Nhân Hải Tặc sẽ xuất hiện trở lại với những món đồ độc quý hiếm giúp cho con đường trưởng thành của các Võ Tướng trở lên dễ dàng hơn.

Thời gian Thương Nhân Hải Tặc xuất hiện: 04h00 ngày 26/06/2012 đến 04h00 ngày 29/06/2012.

Với sự xuất hiện trong nhiều ngày như vậy các thành chủ sẽ có thể có nhiều thời gian hơn để dùng Tử Long Ngọc hoặc Tranh Long Ngọc đổi những món đồ quý hiếm không thể tìm thấy ở bên ngoài.