Tiếp tục "Tù Xì" để nhận code !

Quý thành chủ kính mến,

Ngay từ bây giờ Quý thành chủ đã có thể tiếp tục tham gia sự kiện Tù Xì Ngọa Long và nhận code.

Để thuận tiện và dễ dàng hơn Quý thành chủ hãy vào fanpage Ngọa Long trên Zing Me, nhấp vào "Tù Xì Ngọa Long" như hình dưới để tham gia sự kiện này.

Click vào "Tù Xì Ngọa Long" để tham gia.

Chú ý: Số lượng code có hạn. Khi hết code, các thành chủ vẫn có thể chơi tù xì bình thường nhưng không được nhận code nữa. Ngọa Long không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại khi code đã hết.

Bổn trang kính báo!