Tiếp tục gặp Thương Nhân Hải Tặc

Quý thành chủ thân mến,

    Sự kiện Chiến hạm hải đạo đã ra mắt vào ngày 28/04/2012. Đi cùng với sự kiện này chính là vị Thương Nhân Hải Tặc với những món đồ độc quý hiếm. Tuy nhiên, ông ta chỉ xuất hiện 1 ngày rồi biến mất hoàn toàn. Nay, bổn trang tiếp tục đưa vị thương nhân trở lại trong thời gian 1 ngày để các thành chủ tranh thủ đổi những mốn đồ quý hiếm không thể tìm thấy ở bên ngoài.

    Thời gian vị Thương Nhân Hải Tặc xuất hiện là 04 giờ ngày 11/05/2012 và sẽ biến mất vào lúc 04 giờ ngày 12/05/2012, cùng lúc với việc chấm dứt sự kiện Chiến hạm hải đạo.

    Khi nhấn vào vị thương nhân đang đi lại trong thành, quý thành chủ sẽ có thể dùng Tử Long Ngọc hoặc Tranh Long Ngọc để đổi lấy những vật phẩm quý có trong cửa hàng. Để có 2 loại ngọc này, quý thành chủ có thể vào phó bản Chiếm hạm hải đảo để tấn công cướp biển.

    Ngọa Long bổn trang xin được kính báo đến toàn bộ quý thành chủ!