Tiếp tục cập nhật tại Ngọa Long

Quý thành chủ kính mến,

Ban điều hành game Ngọa Long đã tiếp tục tung ra những cập nhật mới rất hấp dẫn với mục đích nâng cao chất lượng game để phục vụ các thành chủ gần xa.

Bổn trang xin được liệt kê sơ qua các tính năng mới sẽ được cập nhật trong nay mai:

  • Tính năng Võ Hồn.
  • Bổ sung thêm 2 kỹ năng Hổ Xung và Tự Hủy.
  • Cập nhật Quốc Chính: thay đổi thời gian Tranh Đoạt Chiến, quyền hạn trong tài nguyên quốc khố...
  • Hệ thống bảng top.

Bổn trang sẽ sớm thông báo chi tiết về các tính năng này trong những tin tức tiếp theo. Quý thành chủ nhớ đón xem!