Tiến hành hoàn trả Quân Lệnh từ sự kiện Phát Lộc Phát Tài

Q

uý thành chủ kính mến!

Như đã thông báo từ trước, do một vài phát sinh ngoài ý muốn dẫn đến Sự kiện Phát Lộc Phát Tài vẫn chưa thể chuyển đủ số Quân Lệnh tới quý thành chủ. Bổn Trang đã nhanh chóng kiểm tra và làm việc với đối tác để tiến hành hoàn trả số Quân Lệnh đó. Thông tin hoàn trả cụ thể như sau:

  • Thời gian bắt đầu hoàn trả: Từ 18h00 ngày 12/02/2014 - Đợt đầu tiên (Quân Lệnh trao tối đa là 50 Quân Lệnh/1 đợt, những thành chủ nào được nhiều hơn 50 quân lệnh sẽ được trao tiếp vào đợt sau).
  • Cách thức hoàn trả: Hệ thống sẽ tự động hoàn trả số Quân Lệnh cho quý thành chủ theo 2 đợt mỗi ngày, kéo dài từ ngày 12/02/2014 - 14/02/2014 và tiếp tục trao lại vào ngày 17/02/2014. (Vì số lượng các thành chủ nhận hoàn trả khá đông nên hệ thống sẽ chia thành nhiều đợt để hoàn trả, rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này).
    • Đợt 1: Từ 11h30 - 12h25.
    • Đợt 2: Từ 18h00 - 18h55.
  • Từ ngày 13/02/2014 sẽ tiến hành trao 2 Đợt/ 1 ngày như mốc thời gian đã thông báo trên.
  • Trong khoảng thời gian hệ thống hoàn trả Quân Lệnh, thành chủ nào bị đầy số Quân Lệnh thì sẽ không nhận được và hệ thống sẽ không hoàn trả lại, tối đa 50 Quân Lệnh trong nhân vật tại thời điểm hoàn trả.

Sau đợt hoàn trả này quý thành chủ có thể thỏa sức tham gia các sự kiện Ngọt Ngào cùng Lễ Valentine. Thân chúc quý thành chủ có những giây phút trải nghiệm Ngọa Long thật thú vị!

Kính báo,