Tích điểm đoạt rương

Quý thành chủ kính mến,

Năm trong đợt cập nhật mới nhất, Ngọa Long sẽ đem đến cho quý thành chủ hệ thống Hoạt động cực kỳ hấp dẫn.

Bắt đầu từ ngày cập nhật 30/03/2012, mỗi ngày quý thành chủ có thể tích lũy điểm hoạt động để lấy được bảo rương. Trong bảo rương có các loại phần thưởng tài nguyên. Số lần tích lũy càng cao, phần thưởng bảo rương càng nhiều.

Hệ thống hoạt động:

Hoàn thành các mục trong hệ thống hoạt động có thể lấy được điểm tích lũy active

  • Điểm hoạt động lúc đạt 20, 40, 60, 80, 100 điểm, có thể lấy được 1 bảo rương.

  • Mở rương có thể lấy được các loại phần thưởng, rương số điểm càng cao, có thể lấy được phần thưởng càng phong phú.

  • Điểm hoạt động đầy 100 điểm, quý thành chủ có thể chọn hoàn thành các hạng mục không cùng điểm.

  • Điểm hoàn thành vượt qua 100, thì tính theo 100.

  • Điểm hoạt động mỗi ngày 0 giờ sáng sẽ reset lại trạng thái lúc đầu (bảo rương chưa lãnh cũng sẽ bị reset).

  • Quý thành chủ ở đẳng cấp nào thì sẽ chỉ được mở các hạng mục hoạt động tương ứng, cấp chưa tới lúc, hạng mục điểm hoạt động sẽ không mở.

Nội dung chi tiết điểm tích lũy hoạt động:

Dưới đây là các hoạt động mà quý thành chủ có thể làm để tích lũy điểm:

STT Hoạt động Điểm hoạt động
1 Đăng nhập Ngọa Long + 10
2 12 lần trưng thu + 10
3 10 lần chinh chiến phó bản + 10
4 5 lần thu hoạch ruộng (thành chính) + 10
5 1 lần mua bán lúa + 5
6 10 lần tăng nhanh tướng + 5
7 5 lần chiêu binh nghĩa binh + 10
8 10 lần cường hóa trang bị + 5
9 10 lần sản xuất + 5
10 1 lần chiếm lĩnh ruộng hoặc khoáng + 5
11 1 lần cướp ruộng hoặc khoáng nước địch + 5
12 1 lần công kích thành nước địch + 10
13 6 lần hội đàm + 5
14 3 lần săn bắt + 10
15 10 lần giao thương + 5
16 5 lần luyện tháp + 10
17 1 lần trợ uy Lôi Đài + 5
18 8 lần Tuần tra + 10
19 3 lần hoàn thành nhiệm vụ ngày + 10