[Thử thách] Làm sao tăng chỉ số Né?

Quý thành chủ kính mến!

Chắc hẳn các ngài cũng đã biết trong những ngày qua, cộng đồng Ngọa Long đang rất nóng vì sự xuất hiện của những trang bị có chỉ số Né +80.

Vậy làm thế nào để nâng cao chỉ số này? Kính mời các thành chủ cùng tham gia sự kiện Thử thách Ngọa Long!

Thử thách Ngọa Long
Câu hỏi thử thách Làm cách nào để tăng chỉ số Né?
Gửi về

Địa chỉ email: sukienngoalong@zing.vn

Tiêu đề: Cách tăng chỉ số Né

Phần thưởng Code thưởng 5.000.000 Bạc và 2.000.000 Chiến Công.


Trang bị có chỉ số Né +80 của thành chủ Mr BU

Các bài hiến kế hay sẽ được đăng trên trang chủ Ngọa Long! Kính mời các thành chủ cùng hiến kế!

Bổn trang kính báo!