[Thử thách] Dùng tướng nào vượt Tư Mã Ý - Chủng Hổ Cơ Mưu?

Quý thành chủ kính mến,

Sau một tuần thử thách đầu tiên đã nhận được rất nhiều bài hiến kế của các thành chủ! Tiếp tục thử thách của tuần này sẽ một câu đố khá hóc búa chỉ dành cho các thành chủ đã tới phó bản Tư Mã Ý - Chủng Hổ Cơ Mưu.

Giải thưởng vẫn là code với trị giá 5 triệu bạc và 2 triệu chiến công cho thành chủ nào hiến kế thành công.

Thử thách tuần này: Dùng các tướng nào để vượt phó bản Tư Mã Ý - Chủng Hổ Cơ Mưu? (Các thành chủ ở 3 nước Ngụy Thục Ngô đều có thể hiến kế bằng các võ tướng thuộc quốc gia của mình).

Bài hiến kế cần có hình ảnh, chiến báo minh họa, lý giải rõ vì sao phải dùng tướng đó để đối phó địch quân trong mỗi trận.

Các thành chủ nào có mưu kế cao minh xin gửi bài hướng dẫn về địa chỉ sukienngoalong@zing.vn. Tiêu đề ghi rõ Vượt Tư Mã Ý - Chủng Hổ Cơ Mưu.

Các bài hiến kế hay sẽ được công bố trên trang chủ cho cộng đồng tham khảo!

Bổn trang kính báo!