Thử Tài Cùng Ngọa Long Quân Sư - Nhận ngay Code Hot!

Q

uý thành chủ kính mến!

Để tạo thêm điều kiện cho quý thành chủ có thể nhận Code Ingame và thể hiện sự am hiểu của mình đối với Ngọa Long. Bổn Trang xin được giới thiệu đến quý thành chủ sự kiện Thử Tài Cùng Ngọa Long Quân Sư.

Thời gian

  • Thời gian: Từ 07/01/2014 - 10/01/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi đang tham gia Ngọa Long.

Thể lệ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, quý thành chủ tham gia trả lời 10 câu hỏi liên quan đến Ngọa Long theo đường link bên dưới:

100 Thành chủ có câu trả lời sớm nhất và chính xác nhất sẽ nhận được Code Quân Sư Ngọa Long.

Phần thưởng

Sau ngày 10/01/2013, Bổn Trang sẽ chọn ra 100 Thành chủ có câu trả lời sớm nhất và chính xác nhất để tặng mỗi thành chủ 01 Code Quân Sư Ngọa Long.

Code Trị Giá
5.555.555 Bạc 555.555 Chiến Công

Lưu ý

  • Phần thưởng sẽ được gửi vào hộp mail của các thành chủ sau khi công bố danh sách nhận Code trên trang chủ.
  • Quý thành chủ lưu ý điền đúng Email để tránh các trường hợp không thể nhận Code do ghi sai Email.