Thông thay đổi thời gian hoạt động tuần 21/09

C
hư vị Thành Chủ kính mến,

Hiện nay, do xảy ra sự thay đổi nhỏ, BĐH sẽ điều chỉnh lại thời gian tham dự của các hoạt động như sau:

  • Hoạt động Yến Tiệc Hải Sản: mở từ 16:00 ngày 25/09 - 15:00 ngày 28/09.
  • Phó bản Hải Sản (để săn cá, tôm, cua): mở từ 16:00 ngày 25/09 - 15:00 ngày 27/09.
  • Phó bản Trung Thu - Rước Đèn Kéo Quân: mở từ 16:00 ngày 27/09 - 15:00 ngày 28/09.

Bên cạnh đó, BĐH sẽ tiến hành đền bù hỗ trợ cho quý Thành Chủ như sau:

  • 10 Quân Lệnh.
  • 2.000.000 Bạc.

Phần hỗ trợ sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản của Thành Chủ. Thời gian gửi đền bù: 9h00 26/09/2015.

Bổn Trang thành thật cáo lỗi vì sự thay đổi này, rất mong các Thành Chủ thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ Ngọa Long.

Kính báo,