Thông báo xác nhận địa chỉ nhận áo thun

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang đang tiến hành trao giải cho chương trình Quân Sư Rồng đã kết thúc vào hôm nay. Trong đó, các tác giả dưới đây có bài viết trúng giải Áo thun của chương trình Ngọa Long Kỳ Thư trong 3 tuần 2, 3 và 4.

Tuy nhiên Ban tổ chức còn thiếu thông tin địa chỉ của 3 tác giả để gửi áo thun qua đường bưu điện. Vậy, các tác giả vui lòng gửi lại thông tin địa chỉ về hộp thư game.ngoalong@zing.vn để Ban tổ chức hoàn thành thủ tục trao giải.

Nếu không gửi thông tin trong ngày hôm nay, Ban tổ chức rất tiếc phải thông báo giải thưởng của các bạn sẽ bị hủy.

Bài viết Tác giả Số báo danh Tuần
Ngẫu hứng làm thơ Trần Quang Học 38494 2
Tại sao chọn Ngọa Long ? Trần Văn Hinh 45038 3
Lòng Yêu Ngụy   Lê Trường 37204 4

Bổn trang kính báo!