Thông báo về việc xóa Khắc Văn dư ra từ hoạt động Bộ Doanh

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Trong ngày 21/11/2014, phần thưởng hoạt động Bộ Doanh đã trao 80 cái Khắc Văn, thay vì 1 cái như thông báo trong hoạt động.

Ngay sau đó, một số Thành chủ đã ghép Khắc Văn mới và cũ với nhau, điều này khiến cho quá trình xóa Khắc Văn không được thuận tiện.

BĐH Ngọa Long chân thành cáo lỗi cùng quý Thành chủ về những bất tiện này, và sẽ tiến hành các hoạt động sau, để đảm bảo cân bằng hơn:

  • Bảo trì hệ thống game và xóa các Khắc Văn dư ra (bảo trì từ 22h00 ngày 22/11/2014 – 4h00 ngày 23/11/2014)
  • Mở hoạt động Lắc Lắc, 02h00 ngày 23/11 - 15h00 ngày 24/11/2014.
  • Hỗ trợ 2.000.000 Bạc/mỗi Thành chủ liên quan đến đợt xóa Khắc Văn vừa qua (quà trao thẳng vào nhân vật, thời gian dự kiến trao trong tuần tới).
  • Đối với những Thành chủ liên quan đến đợt Khắc Văn vừa qua, chưa hài lòng về việc xóa Khắc Văn có thể gửi tại trang hotro.zing.vn để BĐH tách Khắc Văn phù hợp hơn. Khi gửi hỗ trợ, quý Thành chủ vui lòng ghi tiếng Việt có dấu, và mô tả ngắn gọn, dễ hiểu để BĐH Ngọa Long có thể hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,