Thông báo về việc xóa các nhân vật Level 60 trở xuống

Q
uý thành chủ kính mến,

Với mong muốn mang lại 1 môi trường chơi game tốt nhất và thuận tiện cho con đường chinh phục thiên hạ của các thành chủ. Trong thời gian sắp tới, Bổn Trang sẽ tiến hành xóa các nhân vật thỏa 2 điều kiện sau đây:

  • Level từ 60 trở xuống (tính cả những thành chủ có Level 60).
  • Không đăng nhập vào Ngọa Long trong vòng 6 tháng (tính từ ngày xóa). Ngày xóa các nhân vật này sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất trên trang chủ.

Thành chính trong webgame Ngọa Long

Quý thành chủ nào muốn giữ lại nhân vật của mình hãy nhanh chóng đăng nhập vào Ngọa Long từ ngay bây giờ. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Thân chúc quý thành chủ có những giây phút trải nghiệm Ngọa Long thật thoải mái!

Kính báo,