Thông báo về việc sử dụng Code Ingame

Q
uý thành chủ kính mến,

Để mang lại một sân chơi mới công bằng hơn cho tất cả quý thành chủ và tạo thêm điều kiện trải nghiệm những điều mới mẻ hơn với Ngọa Long trong thời gian sắp tới, Bổn Trang xin được thông báo đến tất cả quý thành chủ về việc sử dụng Code Ingame như sau:

Từ 23h59 - 16/03/2014, Tất cả các loại Code Ingame sẽ được xóa bỏ, quý thành chủ vui lòng sử dụng trước thời gian này để tránh những tổn thất không đáng có. Sau thời gian này, Bổn Trang sẽ không giải quyết những trường hợp khiếu nại về việc không sử dụng được Code.

Việc xóa bỏ tất cả các loại Code Ingame trong đợt này nhằm tạo một sân chơi công bằng hơn cho tất cả các thành chủ. Đồng thời, những loại Code mới ra mắt trong thời gian sắp tới sẽ làm hài lòng quý thành chủ hơn. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,