Thông báo về việc sử dụng Code Ingame

Q
uý thành chủ kính mến,

Với mong muốn đem lại môi trường trải nghiệm Ngọa Long trong sạch, tránh tình trạng một số nhân vật lợi dụng để rao bán code giả mạo tại một số trang web chứa virus. BĐH Ngọa Long sẽ tiến hành xóa code đợt 2, thời gian xóa code dự kiến: trong ngày 12/05/2014.

Sau thời gian này, tất cả các code chính thống từ các chương trình của Ngọa Long phát ra sẽ không sử dụng được. Quý thành chủ đã từng tham gia các chương trình, hoạt động trước kia vui lòng nhanh chóng nạp code vào tài khoản. Sau thời gian này, BĐH Ngọa Long sẽ không tiếp nhận bất cứ khiếu nại nào liên quan.

Ngọa Long - Xóa code ingame

Trong thời gian này, tạm thời sẽ không còn bất cứ loại code nào có tác dụng, nếu có chỉ là các loại code giả mạo. Sắp tới, sẽ có những chương trình phát code, quý thành chủ nhớ đón theo dõi tại trang chủ Ngọa Long. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,