Thông báo về việc mất kết nối máy chủ vào rạng sáng ngày mai 27/09

Q
uý thành chủ thân mến!

Vừa mới thị sát qua Hứa Xương, Bổn Trang tình cờ phát hiện được một nhóm đạo tặc đang có âm mưu tấn công vào Ngọa Long nhằm chiếm đoạt lương thảo và một số quân nhu khác. Vì vậy, trong khoảng thời gian từ 04h00 - 05h00 ngày 27/09/2013, các thành chủ có thể bị mất kết nối máy chủ trong khoảng thời gian ngắn (1 - 5 phút).

Bức tranh Tam Quốc hùng tráng trong Webgame hay

Bổn Trang xin thông báo để các thành chủ nắm rõ tình hình. Tuy thời gian không nhiều nhưng có thể ảnh hưởng tới quá trình trải nghiệm của các thành chủ.

Thân chúc quý thành chủ có những giây phút trải nghiệm thật thú vị cùng Ngọa Long!

Kính báo,