Thông báo về Sự kiện Vòng Xoay May Mắn

Q
uý thành chủ thân mến!

Vì một số lý do kỹ thuật, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì Sự kiện Vòng Xoay May Mắn trong khoảng thời gian ngắn. Sau thời gian bảo trì, tất cả số Rương còn dư trong người các thành chủ sẽ bị mất hết và số vàng tích lũy sẽ bị reset về 0. Các thành chủ nào chưa sử dụng hết số Rương còn dư hãy nhanh chóng sử dụng trước 10h00 - 15/07/2013 để mang về cho mình những vật phẩm giá trị.

Sau 10h00 - 15/07/2013, Sự kiện Vòng Xoay May Mắn sẽ trở lại theo đúng thông tin mà Bổn Trang đã công bố trên trang chủ. Mọi thông tin khiếu nại của các thành chủ khi chưa sử dụng hết số Rương còn dư đều không được giải quyết.

Chân thành cáo lỗi cùng quý thành chủ vì sự bất tiện này. Rất mong các thành chủ thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho Ngọa Long.

Kính báo,