Thông báo về phần thưởng sinh nhật cho Top 107 server

Q

uý thành chủ thân mến!

Như đã thông báo từ trước, Top 107 thành chủ đứng đầu của mỗi server sẽ được thưởng một gói quà mừng sinh nhật Ngọa Long 2 tuổi. BĐH xin được thông báo lại phần thưởng dành cho các thành chủ như sau:

  • Các thành chủ Top 1 nằm trong 103 server trên phiên bản Ngọa Long PC sẽ nhận được: 7.300.000 Bạc, 73.000 Hồn Tướng, 7.300 Quân Công, 730 Ngọc Cam, 730 Bánh Bao, 73 Thịt, 73 Rượu.
  • Các thành chủ Top 1 nằm trong 5 server trên phiên bản Ngọa Long Mobile sẽ nhận được: 7.300.000 Bạc, 73.000 Hồn Tướng, 730 Ngọc Cam, 730 Bánh Bao, 73 Thịt, 73 Rượu.

Phần thưởng của các thành chủ sẽ được gửi trực tiếp vào nhân vật. Riêng máy chủ Lưu Bị, Xích Bích, Điêu Thuyền, BĐh sẽ gửi code đến hộp thư của các thành chủ này trước 17h ngày 20/12/2013.

Thân chúc quý thành chủ có những giây phút trải nghiệm thật thoải mái với Ngọa Long!

Kính báo,