Thông báo về phần thưởng Lôi Đài, sửa tên thành

Trong phiên bản 1.5.1 – Thương Nhân Thần Bí vừa cập nhật vào sáng 09/04/2015. BĐH có nhận thông tin về việc nhận thưởng Lôi đài không đúng với thông báo trong Thư và có thể Sửa tên thành (tên nhân vật).

Hắc Ám Chi Quang - Khắc Phục Lỗi

BĐH Ngọa Long đã nhanh chóng kiểm tra, và thông báo đến quý Thành chủ như sau:

  • Phần thưởng Lôi đài nhận bình thường, nội dung thông báo qua Thư, và nội dung Lôi Đài Chiến Báo là lỗi dịch thuật và sẽ điều chỉnh trong phiên bản sắp tới..
  • Tính năng Sửa tên thành (tên nhân vật) sẽ tạm đóng để bảo trì. Thời gian mở lại sẽ thông báo tại trang chủ Ngọa Long.

Thành thật xin lỗi quý Thành Chủ vì sự cố bất tiện trên. Rất mong quý Thành Chủ thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho Ngọa Long!