THÔNG BÁO VỀ LỊCH NGƯNG SỬ DỤNG TÚI ZINGXU

Quý Thành Chủ kính mến,

Kể từ ngày 20/11/2018 VNG sẽ tạm dừng mọi hoạt động nạp ZingXu vào Túi ZingXu (Là thuật ngữ để chỉ nơi lưu giữ các thông tin liên quan đến việc nạp, lưu trữ, sử dụng ZingXu). ZingXu còn dư trong túi ZingXu vẫn được tiếp tục sử dụng để nạp vào game.

Từ ngày 20/02/2019, Quý Thành Chủ sẽ không thể sử dụng ZingXu để quy đổi vào bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của VNG được nữa, số ZingXu còn tồn (nếu có) sẽ được xóa bỏ. Quý Thành Chủ xin lưu ý và sắp xếp chuyển đổi ZingXu từ Túi ZingXu sang game trước ngày 20/02/2019 để tránh những mất mát không đáng có.

  • Lưu ý: Việc đóng Túi Zing Xu được thực hiện trên toàn bộ các game VNG đang phát hành. Các kênh nạp khác vẫn hoạt động bình thường.