[Thông Báo] Về Chiến Tích Hoạt Động Vòng Quay May Mắn

Q

uý Thành Chủ kính mến!

Hiện tại, Vòng Quay May Mắn có phần thưởng Chiến Tích nhưng không hiện thị hình ảnh.

Quý Thành chủ yên tâm, khi quay trúng vào ô Chiến Tích thì vẫn được hệ thống ghi nhận bình thường.


Phần thưởng Chiến Tích không hiện hình ảnh

Hình ảnh vật phẩm Chiến Tích sẽ được cập nhật trong Phiên Bản Mới trong thời gian gần đây.

Mong quý Thành chủ thông cảm.