[Thông Báo] Tính năng Thám Bảo

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Thông báo về tính năng Vượt Thám Bảo, cũng như giúp các Quý Thành Chủ hiểu rõ hơn. Bổn Trang xin được thông báo với tất cả máy chủ Ngọa Long với nội dung như sau:

Tính năng:

  • Càn quét Thám Bảo: Thương Nhân(Ngọc)Thương Nhân(Vàng).
  • Điều kiện để đổi: Áp đụng cho các Quý Thành Chủ VIP 9 trở lên.
  • Mô tả:
    • Trong quá trình kiểm tra,Quý Thành Chủ chưa đạt cấp độ VIP 9 sẽ vẫn hiển thị thông báo nhưng không thực hiện đổi vật phẩm được và vật phẩm cũng không mất đi.
  • Hình Ảnh.

BĐH chân thành xin lỗi, rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Bổn Trang kính bút.