[Thông báo] Thời gian ra mắt hoạt động "Bộ Doanh"

Q

uý Thành Chủ kính mến!

Vì lý do kỹ thuật nên BĐH Ngọa Long sẽ tiến hành dời ngày ra mắt hoạt động Bộ Doanh nằm trong chuỗi sự kiện Tuần Vàng Tháng 04. Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự cố bất tiện này.

Thời gian thay đổi cụ thể như sau:

  • Thời gian cũ: 16:10 ngày 25/04/2015.
  • Thời gian mới: 16:10 ngày 26/04/2015.

Thành thật xin lỗi quý Thành Chủ vì sự cố bất tiện trên. Rất mong quý Thành Chủ thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho Ngọa Long!

Mong quý Thành chủ thông cảm.