[Thông Báo] Thay đổi thời gian sự kiện tuần Ngọa Long

Q

uý Thành Chủ kính mến!

Để quý Thành Chủ có thể dễ dang tham gia các hoạt động tuần của Ngọa Long, từ ngày 13/04/2015 Bổn Trang sẽ thay đổi thời gian mở các event như sau:

Thay đổi thời gian mở event Ngọa Long:

Thời gian cũ: Bắt đầu mở hoạt động từ 16:00.

Thời gian mới: Bắt đầu mở hoạt động từ 16:10.

Áp dụng: Từ ngày 13/04/2015.

Chúc quý Thành Chủ có những giây phút trải nghiệm thú vị cùng Ngọa Long. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý Thành Chủ.