Thông báo: tham gia Quốc Chính

Quý thành chủ kính mến,

Bổn trang xin được mạn phép thông báo về các tính năng của Ngọa Long như sau:

  • Tính năng Quốc Chiến bắt đầu từ 19h30 thứ Bảy 25/02/2012 như bình thường.
  • Tính năng Vương Vị Tranh Đoạt sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối Chủ Nhật ngày 26/02/2012. Quốc Chính sẽ diễn ra ngay sau đó.

Bổn trang kính báo!