[Thông Báo] Sử dụng vàng cống hiến cho Quân Đoàn

Q
uý Thành Chủ thân mến,

Ngọa Long xin thông báo đến quý Thành Chủ việc sử dụng vàng cống hiến cho quân đoàn như sau:

Hiện tại, Vòng Quay May Mắn chưa tính Vàng tích lũy từ việc sử dụng đóng góp cho Quân Đoàn. Vì thế Thành Chủ lưu ý trong việc sử dụng Vàng đóng góp cho Quân đoàn hợp lý.

Chức năng này, sẽ được Ngọa Long áp dụng trong phiên bản sắp tới. Mong quý Thành Chủ thông cảm.