[Thông Báo] Sự cố lỗi bị cấm chat server Phúc Long 2

Q
uý Thành Chủ kính mến,

Hiện tại BDH nhận được rất nhiều yêu cầu hỗ trợ về việc " Cấm Chat " tại Phúc Long 2. Nên kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra và thông báo đến Thành Chủ thông tin như sau:

Cấm Chat:

Lỗi Cấm Chat 

    • Lỗi cấm chat: Do hệ thống đang trong quá trình kiểm tra và chuẩn bị update phiên bản mới có một số lỗi xảy ra ngoài ý muốn, việc các Thành Chủ gõ câu lệnh (code) được tạo bởi một hệ thống ngoài không có trên dữ liệu thì hệ thống sẽ tự ghi nhận và khóa chat vĩnh viển tài khoản đó.

Hỗ trợ

    • Gửi hỗ trợ: Quý Thành Chủ ở server Phúc Long 2 đang bị khóa chat vĩnh viển thì gửi hỗ trợ để được kiểm tra và mở chat lại cho các Thành Chủ giao lưu.

CẢNH BÁO:

  • Đối với những tài khoản nào cố tình vi phạm hay trục lợi, lợi dụng xâm nhập hoặc hệ thống sẽ khóa account vĩnh viển không cần báo trước.

Bổn Trang kính báo.