Thông báo quà tặng Cấp cao thưởng lớn

Quý thành chủ thân mến!

Như đã đưa tin, sự kiện Cấp cao thưởng lớn sẽ tiến hành phát code quà tặng cho quý thành chủ vào ngày 4-1-2012.

Nhưng để hoàn thiện tính năng này, Ngọa Long bổn trang sẽ dời lại thời gian phát code vào 11 giờ ngày 5-1-2012.

Mỗi code phần thưởng tương ứng với đẳng cấp như sau:

Đẳng cấp Phần thưởng
20-39

10 vàng, 20.000 bạc, 1.000 chiến công.

40-59 20 vàng, 40.000 bạc, 2.000 chiến công.
60-79 40 vàng, 80.000 bạc, 2.500 chiến công.
80-99 80 vàng, 100.000 bạc, 3.000 chiến công.
Từ 100 trở lên 160 vàng, 150.000 bạc, 5.000 chiến công.

Mong quý thành chủ lượng thứ cho sự bất tiện này và quay trở lại trang Nhận code quà tặng vào 11 giờ ngày mai để nhận code.